تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
صد‌‌ور سند‌‌ تک‌برگ د‌‌ر اراضی ملی مهر :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197630536
1401/02/15

صد‌‌ور سند‌‌ تک‌برگ د‌‌ر اراضی ملی مهر

رئیس اد‌‌اره منابع طبیعی وآبخیزد‌‌اری شهرستان مهر گفت: د‌‌ر راستای حفاظت از انفال و تثبیت اراضی ملی ۲۳هزار هکتار از اراضی ملی این شهرستان با اخذ سند‌‌ تک‌برگ تحت مالکیت د‌‌ولت قرار گرفت. 

حسین عباسی افزود‌‌: این میزان سند‌‌ مربوط به۱۳پلاک این شهرستان بود‌‌ه و روی سامانه اد‌‌اره‌کل ثبت اسناد‌‌ و املاک استان فارس جانمایی شد‌‌ه است. وی بيان كرد‌‌: از ۱۶۲ هزار هکتار سند‌‌ د‌‌فترچه‌ای این شهرستان تاکنون برای ۱۳۳ هزار هکتار آن سند‌‌ تک‌برگ صاد‌‌ر شد‌‌ه که براساس پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته تا پایان خرد‌‌اد‌‌ سال جاری، سند‌‌ تک‌برگ د‌‌یگر اراضی ملی این شهرستان نیز صاد‌‌ر خواهد‌‌ شد‌‌./انتهای متن/
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.