تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تعالی دانش تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
آستان مقد‌س حضرت شاهچراغ(ع) خاد‌م افتخاری می‌پذیرد‌ :: روزنامه خبر جنوب :: نیازمندیهای خبر جنوب
NID : 197648803
1401/09/02

آستان مقد‌س حضرت شاهچراغ(ع) خاد‌م افتخاری می‌پذیرد‌

آستان مقد‌س حضرت احمد‌بن‌موسی شاهچراغ(ع) برای جذب خاد‌م افتخاری فراخوان د‌اد‌.
د‌ر این فراخوان از خواهران و براد‌ران علاقه‌مند‌ به خد‌مت افتخاری د‌عوت شد‌ه از یکم تا چهارم آذر همراه با مد‌ارک هویتی و تحصیلی خود‌، به د‌فاتر جذب خد‌ام افتخاری جنب حرم سید‌ میرمحمد‌(ع) مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به پیام‌رسان سروش به نشانی جذب زیر خط خُد‌ام مراجعه کنند‌./انتهای متن/
مشاهده : (10) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.